O společnosti UCB – historie

Společnost United Cast Bar Limited. vznikla v únoru 1998 sloučením tří prestižních Evropských sléváren pro plynulé odlévání: Eurocast Bar Limited (VB), Starkey's Technicast Limited (VB) a Cast Profil SA (Španělsko) a jejich skladů a servisních středisek.

Sloučením zkušeností nasbíraných za více než 120 let do jedné skupiny firem vytvořila společnost United Cast Bar synergický efekt technických a výrobních postupů, systémů jakosti, kontrolních parametrů, racionalizace obchodu a logistiky dodávek. Z tohoto základu společnost United Cast Bar vytvořila portfolio značky Unibar.

Z tohoto obchodního procesu vznikly „správné postupy", které skupina United Cast Bar uplatňuje a díky kterým má pod kontrolou náklady a může si tak udržovat konkurenční výhodu na všech trzích.

Společnost United Cast Bar poskytnutím výrobní báze k výrobě přes 80.000 tun litin posílila a rozšířila svoji prodejní a logistickou síť a udržuje trvale na skladě ve svých slévárnách a u svých prodejců v Evropě, Severní Americe a na dálném Východě přes 20.000 tun materiálu.

Cílem společnosti Unibar je udávat standard kvality, jednotnosti a zákaznických služeb, které sahají za hranice tržních požadavků, a poskytovat nejlepší možnou technickou a obchodní podporu.

Naše obchodní podmínky si můžete stáhnout klepnutím sem.

Globální dosah díky lokálnímu zastoupení