Ekologie

Životní prostředí

Certifikovaný systém environmentálního managementu dle EN ISO 14001 : 2004 dokládá, že ochrana životního prostředí není pro nás jen prázdným pojmem. I když byl tento systém zaveden v roce 2007, šetrný přístup k ochraně životního prostředí sahá až k úplným počátkům firmy.

Realizované, plánované investice a opatření v letech
1997 - 2018


Ochrana ovzduší

 • Centrální odsávání prachu od obráběcích strojů
 • Bezprašné podlahy
 • Náhrada vysokozdvižného vozíku novým zn. DESTA
 • Náhrada vysokozdvižného vozíku s plynovým pohonem novým el. vozíkem STILLSnížení energetické náročnosti

 • Výměna osvětlení hal. Zvýšení intenzity osvětlení a úspora proudu
 • Izolace a výměna oken v halách a kancelářích
 • Izolace stropu výrobní haly proti úniku tepla
 • Výměna a izolace vstupních vrat proti úniku tepla
 • Instalace kompenzace jalových proudů - snížení spotřeby elektrického proudu.
 • Využití odpadního tepla z odsávání pro vytápění výrobní haly (2010)
 • Výměna střešní krytiny s izolací (2012)
 • Výměna hlavních vrat za sekční průmyslová vrata (2012)
 • Izolace stropu administrativní budovy proti úniku tepla (2013)
 • Rekonstrukce a zateplení administrativní budovy (2015)
 • Rekonstrukce oken výrobní haly, celkem 20 (2018)


Ochrana vod

 • Výměna kanalizačního potrubí. Zabránění průsakům
 • Asfaltový povrch dvora. Zabránění průsakům do půdy a spodních vod.
 • Přetěsnění obráběcích strojů - snížení úkapů oleje
 • Napojení na obecní kanalizaci a ČOV


Snížení bezpečnostních rizik

 • Hluk na pracovišti - snížení pod úroveň 85 dB
 • Mazání řezných nástrojů olejovou mlhou - snížení prašnosti na pracovišti
 • Lokální odsávání výparů z konzervačních nátěrů (2010)
 • Zajištení posuvu svahu gabiónovou stěnou
 • Využití řezné kapaliny pro velké série výroby, s filtrací a odlučováním
 • Likvidace části budovy obsahující azbest - boletický panel (2015)


Obecná vybavenost

 • Důsledné třídění a sběr odpadů (kovy, papír, PVC, komunální odpad)
 • Havarijní vybavenost firmy - záchytné bazénky, sorbenty, utěrky
 • Parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky
 • Oprava příjezdové komunikace (1100m2)